Kinnusen Myllyn viljanvastaanottojärjestelmä on tehokas: vuosina 2013–2014 tehtyjen investointien jälkeen myllyllä on siilotilaa yhteensä noin 11 miljoonan viljakilon varastointiin.

Viljan vastaanotosta sovitaan varastonhoitajan kanssa. Kippiajan saa varattua viljan vastaanotosta p. 08 514 4716.

Viljapassi

Kinnusen Myllylle toimitettavan viljakuorman mukana tulee aina toimittaa myös viljapassi. Viljapassissa tulee näkyä sopimustunnus tai ostotilausnumero, jonka saa sopimuksen teon yhteydessä.

Viljapassilomakkeen ja täyttämisohjeen voit ladata ja tulostaa alla olevista linkeistä.

Kinnusen Myllyn viljapassi (PDF)

Kinnusen Myllyn viljapassin täyttöohjeet (PDF)

Luomuviljan vastaanotossa tarvittavat dokumentit

  1. Kopio vastaanottopäivänä voimassaolevasta toimijan asiakirjaselvityksestä. Lisäksi, jos kyse on vanhan sadon erästä, tarvitaan vanha, kyseisen satovuoden asiakirjaselvitys.
  2. Viljapassi.
  3. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus koskien myytävää erää. HUOM! Viljapassi käy vaatimuksenmukaisuustodistuksesta, jos viljapassilomakkeen versio on 1/2014 tai uudempi ja jos lomakkeesta on huolellisesti täytetty kaikki kentät: päivämäärä, toimitettavan erän tiedot, viljelijän tiedot, lähetyspaino ja allekirjoitus.