Kinnusen Myllyn viljanvastaanottojärjestelmä on tehokas: vuosina 2013–2014 tehtyjen investointien jälkeen myllyllä on siilotilaa yhteensä noin 11 miljoonan viljakilon varastointiin.

Ennakkonäytteet

Ennen viljakaupasta sopimista, sinun tulee lähettää viljastasi ennakonäyte. Ennakkonäyte tulee ottaa niin, että se edustaa koko erää. Näytettä tulee olla noin kaksi litraa, jotta kaikki laatua kuvaavat määritykset pystytään tekemään. Ennakkonäytteeseen tulee liittää lähettäjän yhteystiedot ja sähköpostiosoite tulosten lähettämistä varten. Tiedot kannattaa merkitä erikseen jokaiseen lähetettyyn ennakkonäytepussiin. Lisäksi ennakkonäytteeseen merkitään lajike, satovuosi, siilo ja eräkoko. Puhdaskauran ennakkonäytteiden lähetyksessä noudatetaan erikseen niistä sovittuja ohjeita.

Ennakkonäytteet lähetetään ao. osoitteeseen. Kun lähetät puhdaskauranäytteitä, lisää osoitteeseen maininta ”Kauramylly”.

Kinnusen Mylly Oy (/ Kauramylly)
Murrontie 2
91600 UTAJÄRVI

Sähköposti kinnusenmylly@kinnusenmylly.fi

Puhelin 044 7577 610

Ennakkonäytteet voi lähettää postitse tai matkahuollon kautta. Matkahuollon pakettiin ”Minne lähetät” -kenttään tulee laittaa: K-market Meirami Utajärvi.

Muistathan ottaa kuitin/seurantanumeron talteen paketin seurantaa varten!

Viljavastaanotto

Viljan vastaanotosta sovitaan varastonhoitajan kanssa. Kippiajan saa varattua viljan vastaanotosta p. 08 514 4716.

Viljapassi

Kinnusen Myllylle toimitettavan viljakuorman mukana tulee aina toimittaa myös viljapassi. Viljapassissa tulee näkyä sopimustunnus tai ostotilausnumero, jonka saa sopimuksen teon yhteydessä.

Viljapassilomakkeen ja täyttämisohjeen voit ladata ja tulostaa alla olevista linkeistä.

Kinnusen Myllyn viljapassi (PDF)

Kinnusen Myllyn viljapassin täyttöohjeet (PDF)

Luomuviljan vastaanotossa tarvittavat dokumentit

  1. Kopio vastaanottopäivänä voimassaolevasta toimijan asiakirjaselvityksestä. Lisäksi, jos kyse on vanhan sadon erästä, tarvitaan vanha, kyseisen satovuoden asiakirjaselvitys.
  2. Viljapassi.
  3. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus koskien myytävää erää. HUOM! Viljapassi käy vaatimuksenmukaisuustodistuksesta, jos viljapassilomakkeen versio on 1/2014 tai uudempi ja jos lomakkeesta on huolellisesti täytetty kaikki kentät: päivämäärä, toimitettavan erän tiedot, viljelijän tiedot, lähetyspaino ja allekirjoitus.